• 14 maja 2022

Nowe przykazanie

Odsłony: 51

Załącznik 11/2022

Ewangelia (J 13, 31-33a. 34-35)

Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: ”Syn Człowieczy został teraz uwielbiony, a w Nim został Bóg uwielbiony. Jeżeli Bóg został w Nim uwielbiony, to Bóg uwielbi Go także w sobie samym, i zaraz Go uwielbi. Dzieci, jeszcze krótko – jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale – jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię – dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie. Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali”.

Jezus w dzisiejszej Ewangelii daje uczniom „przykazanie nowe” dotyczące miłości, ale co to oznacza? Czy Jezus dotąd nie nauczał o tym, aby kochać bliźnich? Mówił o tym wielokrotnie, ale tym razem podkreśla, że miłość, którą mamy kochać innych ma być na wzór Jego miłości „tak jak Ja was umiłowałem”. Jezus wspomina o swoim odejściu, o śmierci, która Go czeka. Jezus umarł za nas, z miłości do człowieka, dobrowolnie przyjął na siebie krzyż, abyśmy my mieli życie. Nasza miłość do bliźnich ma być taką miłością w której sami tracimy, aby inni zyskali, ma być miłością która jest bezinteresowna, która nie wyklucza nikogo, dotyczy każdego człowieka, tak jak miłość Jezusa do nas. Nasza miłość ma być tym co nas wyróżnia spośród innych: „Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali”.

Miłość nie jest łatwa, miłość wymaga. Jezus daje nam ważne zadanie – mamy stać się przedłużeniem Jego miłości na ziemi, tak aby ludzie którzy z nami żyją mogli powiedzieć, że czują się kochani. Jezus czyni wszystko nowym, tak i nasza miłość niech będzie coraz doskonalsza – każdego dnia uczmy się kochać innych „od nowa”.

Czy staram się, aby moja miłość do bliźnich wzrastała? Czy czerpię siły do takiej miłości od Jezusa? Czy Jezus jest dla mnie wzorem miłości na co dzień?