• 2 października 2022

Być sługą Słowa

Odsłony: 17

załącznik 27/2022

Ewangelia (Łk 17, 5-10)

Apostołowie prosili Pana: «Przymnóż nam wiary». Pan rzekł: «Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: „Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze”, a byłaby wam posłuszna. Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: „Pójdź i siądź do stołu”? Czy nie powie mu raczej: „Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił”? Czy dziękuje słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono: „Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać”».


Jezus w dzisiejszej Ewangelii zaprasza nas do służby. To zadanie może nie kojarzyć nam się zbyt dobrze, przecież bycie służącym to niezbyt zaszczytna funkcja. Jednak Jezus sam swoim życiem pokazał nam co to znaczy być sługą: On, istniejąc w postaciBożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci – i to śmierci krzyżowej. (Flp 2, 6-8). Jezus umywa uczniom stopy, naucza, posłuszny Ojcu wypełnia swoją misję – Chrystus Sługa to wzór służby dla nas.

Być sługą to być tym który dba o innych, który dobro swojego pana przedkłada nad swoje dobro. Jezus mówi o tym, abyśmy byli sługami Jego Słowa, On nas posyła do świata – głoszenie Ewangelii to nasze zadanie, obowiązek. Nie bój się! Mniej ufność w to, że wystarczy to co masz – daj tyle ile możesz, a On dopełni reszty. Wystarczy Ci Jego łaski! „Bądź Mu wierny, a On zajmie się tobą, prostuj swe drogi i Jemu zaufaj!” (Syr 2, 6).

Czy czytasz regularnie Słowo Boże?
Co Bóg mówi dzisiaj Tobie? Do czego Cię zaprasza?