• 15 grudnia 2021

Co w trawie piszczy w Korczynie

Odsłony: 3

W listopadzie i grudniu w kaplicy Sióstr Sercanek w Korczynie odbyły się spotkania modlitewne Sercańskiej Rodziny Świeckich. Poniżej zamieszczamy wspomnienia z tych wydarzeń.
W naszej kaplicy domowej w Korczynie w przeddzień I Niedzieli Adwentu, 27 listopada 2021r. miało miejsce spotkanie modlitewne, natomiast po dwóch tygodniach przeżywaliśmy nocne czuwanie w obronie dzieci nienarodzonych. Organizatorem czuwań jest p.Tadeusz Szymański, a pozostali członkowie SRŚ chętnie włączają się w te spotkania.
Tym razem w nasze czuwanie włączyli się pielgrzymi podróżujący z obrazem Chrystusa Króla wzdłuż granic Polski.
Ks. proboszcz Edward Sznaj zdecydował się przyjąć tę grupę pielgrzymkową w kościele parafialnym, natomiast w naszym domu mieli mieć nocleg i posiłki (w sumie sześć osób). okazało się jednak, że pielgrzymi nie dotarli na umówioną godzinę (czyli na godz.17:00) na Mszę Świętą, ale pojawili się dopiero po godz. 20:00 i to bezpośrednio u sióstr. I tak oto wędrujący obraz Chrystusa Króla Polski znalazł się w naszej kaplicy. Było to w piątek, 10 grudnia. Następnego dniia po śniadaniu pielgrzymi, którym przewodniczył p.Jerzy brzyski, wyruszyli z obrazem w kierunku Krosna, pod szpital, gdzie zatrzymali się na modlitwę. przeszli także z obrazem i z modlitwą po wsi i powrócili do nas na obiad. Tego właśnie dnia przypadała data kolejnej Drogi Krzyżowej z Korczyny do kościoła św.Józefa Sebastiana Pelczara, założyciela naszego Zgromadzenia, w Podzamczu. Pielgrzymi z obrazem umieszczonym na specjalnym wózku poszli na wspomnianą modlitwę (trasa w mocno pagórkowatym terenie wynosi 4km).
Natomiast wieczorem przed Mszą Świętą sprawowaną przez ks. dziekana andrzeja Chmurę z krośnieńskiej Fary, odbyło się czuwanie w naszej kaplicy, w które pielgrzymi włączyli się całym sercem. W programie znalazła się adoracja prowadzona przez SRŚ, Droga Krzyżowa, Różaniec oraz modlitwa osobista.
Mszę Świętą o godz. 24:00 sprawował nasz ks.Proboszcz Edward Sznaj. Celebrans bardzo się ucieszył, że pielgrzymi przyszli z Panem Jezusem do Korczyny. Podziękował im za świadectwo wiary, trud i za troskę o ducha wiary w Polsce.

zdjęcie