• 25 września 2022

Czas to miłość!

Odsłony: 22

załącznik 26/2022

Ewangelia (Łk 16,19-31)

Jezus powiedział do faryzeuszów: ”Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił. U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza; nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy w Otchłani, pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. I zawołał: »Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza; niech koniec swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu«. Lecz Abraham odrzekł: »Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A prócz tego między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może ani stamtąd do nas się przedostać«. Tamten rzekł: »Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem pięciu braci: niech ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki«. Lecz Abraham odparł: »Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają«. Tamten odrzekł: »Nie, ojcze Abrahamie, lecz gdyby kto z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą«. Odpowiedział mu: »Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą«”.


Każdy z nas otrzymał tu na ziemi czas życia – dłuższy czy krótszy to bez znaczenia, każdy z nas dostał go wystarczająco dużo, aby stać się świętym – ważne jest to jak go wykorzystasz. Bł. kard. Stefan Wyszyński powiedział kiedyś: „Ludzie mówią – „czas to pieniądz”. Ja mówię inaczej – „czas to miłość”. Pieniądz jest znikomy, a miłość trwa.” Jak wykorzystujesz dany Ci czas? Czy chcesz czynić dobro?

Jezus przypomina, że w pierwszej kolejności powinniśmy starać się o Królestwo Boże – mamy zdobywać sobie bogactwa w niebie. On nam obiecał: „W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce.” (J 14, 2). Jednak to od nas zależy czy tam zamieszkamy – wymaga to od nas trochę wysiłku. Nasze staranie o to ma stać się dla nas ważniejsze od tego co posiadamy na ziemi, od naszej wygody. Czas to miłość! A Ty, w czym pokładasz swoją nadzieję?

Czy troszczysz się o zbawienie swoje i swoich bliskich?
Czy starasz się zaradzić niedostatkom innych?