• 30 grudnia 2021

Doroczne spotkanie sióstr animujących dziecięce i młodzieżowe wspólnoty SRŚ

Odsłony: 10

zdjęcie

W domu generalnym w Krakowie w dniach 26-29 grudnia 2021r. odbyło sie doroczne spotkanie sióstr animujących dziecięce i młodzieżowe wspólnoty Sercańskiej Rodziny Świeckich. Wzięły w nim udział siostry z:

  • Częstochowy
  • Radomska
  • Pińczowa
  • Warki
  • i Rzeszowa

Zjazd rozpoczął się spotkaniem organizacyjnym i wspólną moodlitwą. Następnego dnia siostry spotkały się z m.gen.Olgą Podsadnią w celu omówienia spraw dotyczących kierunków formacji i rozwoju wspólnot dzieci i młodzieży.
Po południu w Domu Rekolekcyjnym św.J.S. Pelczara siostry animatorki uczestniczyły w szkoleniu graficznym, które prowadził p.Paweł Gofron. Tematem wiodącym spotkania było projektowanie atrakcyjnych grafik przeznaczonych do wykorzystania głównie w social mediach.
Podczas tych dni siostry wypracowały szczegółowy plan formacji, wspólnie wybrały materiały dydaktyczne i omówiły plan zbliżających się spotkań modlitewnych oraz kolonii wakacyjnych. Spotkały się również z duszpasterzem sercańskich wspólnot w Częstochowie ks.Rafałem Omyłą za pomocą mediów społecznościowych.
Ważnym elementem programu tych dni była wspólna modlitwa, a także dzielenie się doświadczeniem kilkuletniej pracy wśród dzieci i młodzieży gromadzącej się w sercańskich wspólnotach.