• 19 czerwca 2022

Kim jest dla mnie Jezus?

Odsłony: 16

załącznik 16/2022

Ewangelia (Łk 9,18-24)


Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: ”Za kogo uważają Mnie tłumy?”. Oni odpowiedzieli: ”Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał”. Zapytał ich: ”A wy, za kogo Mnie uważacie?”. Piotr odpowiedział: ”Za Mesjasza Bożego”. Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: ”Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie”. Potem mówił do wszystkich: ”Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia weźmie swój krzyż i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa”.

W dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi o bardzo ważnych sprawach – o swojej męce, o zmartwychwstaniu, ale najpierw pyta: „Za kogo uważają Go ludzie?”. Zwróćmy uwagę na to, że zanim Jezus podejmie z uczniami dialog modli się sam do Ojca, najpierw Jego pyta o to kim jest, a dopiero później uczniów. Jezus pyta: „Kim jestem dla tych ludzi, kim jestem dla Was?”. Kim dla Ciebie jest Jezus? To fundamentalne pytanie. Kiedy Piotr wyznaje wiarę w Jezusa, w to, że jest On Mesjaszem, dopiero wtedy Jezus mówi dalej – kiedy uczniowie zrozumieli Kim On jest mogli przyjąć tą trudną prawdę o tym co jeszcze Go czeka.

Jezus umarł za nas, poniósł największą stratę – swoje życie, zrobił to z miłości do człowieka, aby ocalić go od śmierci. Codziennie idąc za Jezusem tracimy – dając siebie innym, modląc się – tracimy bezpowrotnie czas swojego życia, którego już nie odzyskamy. Wszystko co mamy jest darem od Niego. W życiu wiele musimy stracić, aby iść za Jezusem: osoby, rzeczy, opinie o sobie. Być może zostaniemy odrzuceni, tak jak Jezus, ale On nas zachęca do tego, aby wziąć krzyż swojego życia i iść za Nim. On to wszystko przeżył i będzie nam towarzyszyć w tej drodze.

A Ty, co masz najcenniejszego? Co boisz się stracić dla Jezusa? Co ogranicza Twoją wolność i nie pozwala Ci za Nim pójść? Porozmawiaj dzisiaj o tym z Bogiem.