• 7 maja 2022

Moje owce słuchają…

Odsłony: 31

Wsłuchani w bicie Serca

Załącznik 10/2022

Kochani Przyjaciele Serca Jezusa

Ewangelia (J 10,27-30)

Jezus powiedział: ”Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy”.

Dzisiejsze Słowo Boże pełne jest nadziei. Ewangelia jest Dobrą Nowiną dla nas – Bóg daje nam swoje zbawienie. Czy może być dla nas większa radość? Bóg Cię zna, ukochał każdego z nas i prowadzi przez życie. Jesteśmy Jego własnością. Jak pasterz dba o swoje owce, tak Bóg opiekuje się człowiekiem – nic nie może nam się stać jeśli On nas strzeże. Bóg jest wierny, nic nie może nas odłączyć od Jego miłości: „(…) ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani Moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym (Rz 8, 38-39).”

Czy potrafisz się tym ucieszyć i głosić tą nowinę innym?

Popatrz dzisiaj na Jezusa – On jest Dobrym Pasterzem.

Czy słuchasz Jego głosu?

Czy jesteś Mu wdzięczny za to, że możesz za Nim iść?

obrazek

Czy dziękujesz Mu za to, że Cię prowadzi?