• 29 października 2022

Odmieniająca serca miłość Jezusa

Odsłony: 31

załącznik 31/2022

Ewangelia (Łk 19, 1-10)
Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A pewien człowiek, imieniem Zacheusz, który był zwierzchnikiem celników i był bardzo bogaty, chciał koniecznie zobaczyć Jezusa, któż to jest, ale sam nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić.
Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: «Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu». Zszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. A wszyscy, widząc to, szemrali: «Do grzesznika poszedł w gościnę».
Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: «Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem, zwracam poczwórnie».
Na to Jezus rzekł do niego: «Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło.

Zacheusz był człowiekiem bogatym i wpływowym, lecz spojrzenie Jezusa pełne miłości, przyczyniło się do odmienienia jego serca. Prawda która przyszła do niego, dała mu prawdziwe i szczere nawrócenie.
Jezus pragnie nam przekazać, że od naszego spojrzenia wiele zależy, że nasze spojrzenie przepełnione miłością i łagodnością potrafi odmienić wiele serc.
Jego spojrzenie jest spojrzeniem Ojcowskim, które nie przekreśla, lecz daje szansę na przemianę serca, na zmianę na lepsze. Jeśli tylko podejdziemy do Niego w prawdzie o samym sobie, jeśli nie będziemy się cały czas usprawiedliwiać i łudzić, że jesteśmy bez grzechu. Jezus widząc naszą skruchę przyjmie nas jak ojciec syna marnotrawnego, rzuci nam się na szyję i ucałuje, jak to robi kochający Ojciec…

Jakie jest twoje spojrzenie?
Czy chcesz mieć serce jak On?
Czy chcesz by każdy dzień twojego życia przemieniał Twoje serce?