• 31 lipca 2022

Podziel się tym co masz!

Odsłony: 38

załącznik 22/2022

Ewangelia (Łk 12, 13-21)


Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: “Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem”. Lecz On mu odpowiedział: “Człowieku, któż Mnie ustanowił nad wami sędzią albo rozjemcą?” Powiedział też do nich: “Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś ma wszystkiego w nadmiarze, to życie jego nie zależy od jego mienia”. I opowiedział im przypowieść: “Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. I rozważał w sobie: „Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów”. I rzekł: „Tak zrobię: zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe moje zboże i dobra. I powiem sobie: Masz wielkie dobra, na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj!” Lecz Bóg rzekł do niego: „Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, co przygotowałeś?” Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty u Boga”.

Jezus w dzisiejszym Słowie przestrzega przed chciwością i chęcią posiadania, przypomina o tym co powinno być największą wartością dla człowieka. Co jest ważne dla Ciebie? Jezus mówi o tym, że najpierw należy zatroszczyć się o królestwo niebieskie – Starajcie się naprzód o królestwo i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane (Mt 6, 33).

Jezus uświadamia słuchającym Go tłumom jak bardzo ważna jest odpowiednia hierarchia wartości. Jezus nie zakazuje posiadania, ale równocześnie przestrzega przed tym, aby dobra które mają nie „posiadły ich” – mają ich używać, ale nie mogą dopuścić do tego, aby to one stały się najważniejsze. Wszystko co mamy jest darem – czy umiesz to dobrze wykorzystać? Nie gromadź dla siebie – Jezus zachęca do tego, aby dzielić się z innymi tym co mamy.

Jaki mam stosunek do dóbr materialnych? Czy jestem wolny w posiadaniu, czy nie przywiązuję się do dóbr doczesnych?