DDPP

Views: 74

Dzieło Duchowej Pomocy Powołanym

„Żniwo wprawdzie wielkie,
ale robotników mało.
Proście więc Pana żniwa,
aby wyprawił robotników
na żniwo swoje”. /Łk 10, 2/

Słowa, jakie Jezus kieruje wciąż do swoich uczniów są najtrafniejszym wyjaśnieniem nazwy: Duchowe Dzieło Pomocy Powołaniom, która w ostatnim czasie coraz częściej pojawia się na „scenie życia” zakonów i seminariów diecezjalnych. W encyklice Vita Consecrata skierowanej do osób konsekrowanych Jan Paweł II powiedział m.in.: „Wszyscy wierni powinni się nieustannie modlić za osoby konsekrowane”. /nr 105/

Odpowiadając na ten apel Ojca Świętego, z którym miałyśmy wielki zaszczyt żyć i pracować podczas Jego błogosławionego pontyfikatu, prosimy Was, kochani bracia i siostry w Chrystusie, o objęcie duchową opieką Papieża, biskupów, kapłanów, diakonów oraz osoby konsekrowane, wśród nich całe nasze Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego (popularna nazwa: siostry sercanki). Powierzamy Waszemu wstawiennictwu u Serca Boga naszych przełożonych oraz wszystkie siostry: te po ślubach i te, które przygotowują się do nich w postulacie, nowicjacie czy złożyły dotychczas śluby czasowe. Troska o tę działkę w Kościele obejmuje w sposób szczególny powołania do naszego Zgromadzenia. Zatem prosimy o modlitwę, by nie zabrakło dziewcząt chcących podjąć z ewangeliczną pasją drogę służby Sercu Chrystusa. Oprócz modlitwy, prosimy też o ofiarowanie w powyższych intencjach cierpień, trudów czy radości, jakie niesie ze sobą codzienność. Powierzamy modlitewnej pamięci członków Sercańskiej Rodziny Świeckich (dzieci, młodzież i dorosłych).

&&&

Jeśli pragniesz dołączyć się do takiej wspólnoty modlitewnej chcemy Cię zapewnić o naszej pamięci przed Bogiem w Twojej intencji. Raz w miesiącu ofiarujemy za Ciebie i w intencjach, jakie nosisz w swym sercu Mszę Świętą w naszym kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie przy ul. Garncarskiej 24, gdzie mieści się dom generalny Zgromadzenia.

Zerwanie zobowiązań płynących z tej przynależności nie jest grzechem.

&&&

Włączając się w błaganie Kościoła o nowych robotników na niwie Pańskiej, wypełnij poniższą deklarację:

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
włączam się w Duchowe Dzieło Pomocy Powołaniom do Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego i ofiaruję Sercu Jezusa moje dary serca.
POSTANAWIAM PRZEZ OKRES:
modlić się o powołania kapłańskie, misyjne i zakonne a zwłaszcza o powołania do Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego – według pragnień Najświętszego Serca Jezusa. Przez wstawiennictwo świętego Józefa Sebastiana Pelczara – założyciela tego Zgromadzenia, polecać będę Bogu duchowy rozwój wszystkich sióstr, ich wytrwanie i wierność złożonym ślubom, dary Serca Bożego dla dzieci, młodzieży i dorosłych należących do Sercańskiej Rodziny Świeckich.
W TEJ INTENCJI: