• 22 maja 2022

Pokój daje Wam

Odsłony: 24

załącznik 12/2022


Ewangelia (J 14, 23-29)


Jezus powiedział do swoich uczniów: “Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie”.

Jezus powiedział do uczniów: “Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę”. Jezus mówi o tym co konieczne – kochaj Mnie i zachowuj przykazania. Miłość do Boga ma być wyrażona konkretnym czynem, nie może być abstrakcyjna. Jezus mówi wyraźnie – jeśli kochasz mnie, kochaj również to o czym nauczam, kochaj to jak żyłem na ziemi i czyń podobnie. Zachowywanie przykazań jest wyrazem miłości do Boga, oznacza, że świadomie chcę za Nim podążać i Mu służyć, że nie lekceważę tego co do mnie mówi. Bóg daje nam konkretne wskazówki czego od nas oczekuje. Przykazania są światłem dla nas, pokazują nam kierunek i Jego wolę.

Bóg nie zostawia nas samych z tym zadaniem, posyła nam Ducha Świętego, który nas wspomaga, oświeca, prowadzi. Możemy liczyć na Jego dary: mądrości, rozumu, męstwa…

On Cię wszystkiego nauczy i poprowadzi. Jeśli słuchasz Jego głosu i chcesz – On Ci pokaże co robić. Nie bój się, że nie dasz rady – Bóg chce dać Ci swój pokój. Współczesny świat bardzo potrzebuje pokoju, ale tylko Bóg może dać człowiekowi pokój serca – wszystko zaczyna się w Twoim sercu. Jezus obiecał, że Ci pomoże, Jego obietnice są nieodwołalne, zaufaj Mu: „Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem.”

Czy pamiętasz o Bożych przykazaniach? Zrób dzisiaj krótki rachunek sumienia.