• 10 listopada 2022

Prostota ludzkiego życia

Odsłony: 3

załącznik 32/2022

Ewangelia (Łk 17, 26-37)

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego: jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki; a przyszedł potop i wygubił wszystkich. Podobnie jak działo się za czasów Lota: jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali, lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba „deszcz ognia i siarki” i wygubił wszystkich; tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. W owym dniu, kto będzie na dachu, a jego rzeczy w mieszkaniu, niech nie schodzi, by je zabrać; a kto na polu, niech również nie wraca do siebie. Miejcie w pamięci żonę Lota. Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je; a kto je straci, zachowa je. Powiadam wam: Tej nocy dwóch będzie na jednym posłaniu: jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą razem mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, a druga zostawiona». Pytali Go: «Gdzie, Panie?» On im odpowiedział: «Gdzie jest padlina, tam zgromadzą się i sępy».

Prostota ludzkiego życia nie prosi o nakazy i zakazy. Chcemy po prostu żyć tak, aby było nam dobrze – po linii najmniejszego oporu, bez zahamowań i skrupułów. Chaos myśli, działań, pragnień i… poczucie pustki, bo czegoś brak, bo nie wychodzi tak jak trzeba, bo osiągnięty cel nie daje tego poczucia szczęścia, którego oczekiwaliśmy. Wtedy w głębi serca zaczynamy szukać Kogoś, kto pozwoli odkryć sens. Szukamy Boga. Szukamy jakichś prawideł, nakazów i zakazów prostujących życie. Szukamy najprostszych prawd zawartych w przykazaniach, Jego przykazaniach: miłości Boga, człowieka, szacunku, odpoczynku, życia, moralności. Zaczynamy rozumieć, że nie chcemy od nich odejść, bo to one pozwalają nadać życiu sens, choć często tak trudno je wypełnić, choć wymagają wysiłku, choć może pozornie bez nich byłoby łatwiej…

Czy chcesz przy Nim trwać, choć tak trudno czasami wypełnić Jego przykazania?