• 5 czerwca 2022

Przyjdź Duchu Święty

Odsłony: 34

załącznik 14/2022

Ewangelia (J 14, 15-16. 23b-26)


Jezus powiedział do swoich uczniów: “Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze. Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów moich. a nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem”.

Dziś długo oczekiwana Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Uczniowie w wieczerniku zostali napełnieni Duchem Świętym. On ich posyła i uzdalnia do głoszenia Ewangelii. Moment ten uważany jest za początek Kościoła.

Duch Święty został i nam dany – otrzymaliśmy go w czasie chrztu świętego, a być może i podczas bierzmowania, kiedy szczególnie otwiera On nas na swoje dary. Wołajmy o Niego, aby mógł w nas działać i nas prowadzić, prośmy Go o to czego potrzebujemy.

Duch Święty nas ożywia, pobudza do życia wiarą, bez Jego pomocy nie możemy powiedzieć, że Jezus jest Panem, nie potrafimy się modlić. To On pomaga nam wierzyć i daje nam potrzebne do tego dary. Duch Święty nas zna, przenika, uczy modlitwy, daję nadzieję. Pomaga nam zrozumieć innych, porozumieć się z nimi językiem miłości. Duch nas otwiera i posyła.

Prośmy dzisiaj szczególnie: Przyjdź Duchu Święty! Przyjdź i rozpal nas swoją miłością!