• 27 września 2021

Spotkanie formacyjno-integracyjne Młodzieży Sercańskiej w Krakowie.

Odsłony: 13

Miłość Boga, drugiego człowieka i samego siebie była tematem przewodnim spotkania formacyjno-integracyjnego Młodzieży Rodziny Sercańskiej, które odbyło się w dniach 24-26 września 2021r. w Krakowie. Uczestniczyło w nim 25 osób z Pińczowa, Warki, Częstochowy i Przemyśla.

Podczas tych dni posługę duszpasterską podjął o.Karol Amroż O.Carm., rektor Wyższego Seminarium Duchownego OO.Karmelitów w Krakowie “Na Piasku”.

Myślą przewodnią spotkania było odkrywanie poczucia własnej wartości w oczach Boga i budowanie dojrzałych relacji z drugim człowiekiem i z sobą samym.

To bardzo ważne, byśmy mieli świadomość własnej wartości, bo wszyscy zostaliśmy wykupieni drogocenną Krwią Chrystusa. Nie pozwólmy sprzedać swojej godności, nawet gdyby inni ludzie chcieli nas jej pozbawić -podkreślał o.Karol podczas Eucharystii sprawowanej w intencji młodzieży.

Sesja formacyjno-integracyjna rozpoczęła się w piątek po południu kolacją i spotkaniem zapoznawczym. Po Eucharystii sprawowanej w kaplicy Domu Rekolekcyjnego św.Józefa Sebastiana Pelczara dziewczęta i chłopcy wraz z siostrami wyruszyli na Rynek Główny, aby podziwiać nocne uroki miasta.

Następnego dnia podczas porannej Eucharystii cztery dziewczęta zostały przyjęte do Młodzieży rodziny Sercańskiej i otrzymały krzyżyki na znak przynależności do wspólnoty.

Sobotni program dnia obejmował wycieczkę na Kopiec Kościuszki, zwiedzanie starego Miasta i wizytę w Pałacu Arcybiskupów Krakowskich, po którym oprowadziła gości s.Karola Zaborska, przybliżając młodzieży historię tego miejsca oraz spotkań Jana Pawła II z młodymi pod Oknem Papieskim.

Wieczorem, po zwiedzaniu Krakowa i spotkaniu przy stole, młodzież wraz z siostrami udała się do Muzeum św.Józefa Sebastiana Pelczara, by wysłuchać prelekcji s.Remigii Sawickiej i choć w pewnym stopniu poznać historię życia św.J.S.Pelczara i bł.M.Klary Szczęsnej.

Po zwiedzeniu muzeum młodzież przeszła do Bursy im.bł.Matki Klary na spotkanie integracyjne, które odbyło się w auli na parterze. Dzień zakończył się adoracją w kaplicy Domu Rekolekcyjnego, podczas której dziewczęta i chłopcy na nowo zawierzyli Bogu swoje życie i w symbolicznym geście oddali Mu swoje słabości, wrzucając do ognia “listy do Jezusa” .

Niedzielne przedpołudnie upłynęło szybko, ponieważ po śniadaniu młodzież wraz z siostrami udała się na Eucharystię do kościoła św.Anny, a po niej spotkała się w sercańskim ogrodzie przy figurce Matki Bożej, by wspólnie odmówić różaniec. Ostatnim akcentem spotkania było nawiedzenie Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz kaplicy św.Józefa Sebastiana Pelczara i bł.Matki Klary Szczęsnej.

zdjęcie

Spotkanie formacyjno-integracyjne Młodzieży Rodziny Sercańskiej zorganizowały: s.Amanda Adamczyk, s.Petronia Cieślak i s.Bożymira Piś we współpracy z s.Alwerią Madejczyk, która podczas tych dni posługiwała młodym, dzieląc się swoim talentem muzycznym. Pomocą służyły również s.Karola Zaborska, a także s.Petronela Czapiewska i s.Fides Klich, które zatroszczyły się o posiłki i nocleg w Domu Rekolekcyjnym św.J.S.Pelczara.