• 1 sierpnia 2022

Świadectwo Izabeli

Odsłony: 57

Duchowość Serca Jezusa jest mi bardzo bliska. Siostry Sercanki znam od wielu lat – jeździłam do nich na rekolekcje, poznawałam ich charyzmat, założycieli, duchowość i to wszystko znalazło swoje przedłużenie w moim życiu w Sercańskiej Rodzinie Świeckich, która żyje tym samym duchem co Zgromadzenie Sióstr Sercanek. Jezus i Jego otwarte, kochające Serce przypomina mi ciągle o Bożej miłości do mnie i każdego człowieka. Kiedy patrzę na Jego wizerunek mogę sobie nieustannie przypominać, że Bóg mnie kocha, że Jego serce jest otwarte dla mnie, że nie muszę się bać i że On mnie zaprasza do bliskości ze sobą.

Wiele razy słyszałam, o tym że Bóg mnie kocha, ale mimo to często ten Jego głos i prawda o tym zostaje w moim sercu zagłuszona – przez świat, codzienność, moje problemy, zranienia. To wszystko powoduje, że trudno mi czasem uwierzyć w Jego miłość do mnie – dlatego Jezus i Jego Serce są dla mnie przypomnieniem tej najważniejszej prawdy w życiu, o Bożej miłości do mnie. Potrzebuje ciągle tego zapewnienia, żeby się rozwijać, modlić, żyć, kochać innych i siebie, bo tylko wtedy kiedy wiem, że jestem przez Niego kochana mogę kochać drugiego człowieka. Do tego zaprasza mnie m.in. bycie we wspólnocie Sercańskiej Rodziny Świeckich, każdy z nas na swój sposób uczy się tutaj kochać i przyjmować innych. Stajemy się dla siebie nawzajem umocnieniem na tej drodze, możemy dzielić się świadectwem swojego życia, modlić się wspólnie, razem iść w stronę Pana Boga. Każda osoba we wspólnocie jest dla mnie darem, mogę się od niej uczyć jak być bliżej Jezusa.

Także założyciele Zgromadzenia: św. Józef Sebastian Pelczar i bł. Matka Klara Szczęsna, którzy patronują też naszej wspólnocie są dla mnie wzorem i inspiracją do życia w bliskości z Bogiem. Na naszych spotkaniach poznajemy ich codzienne życie, odkrywamy ich drogę do świętości, a dzięki temu możemy odkrywać też swoją. Myślę, że każdy młody człowiek potrzebuje na swojej drodze świadków wiary – dla mnie są nimi właśnie oni, ale także Siostry Sercanki i każda z osób w naszej wspólnocie, która stara się realizować tego samego ducha w swoim środowisku życia, w pracy, w szkole, w swojej rodzinie. Cieszę się, że mogę razem z Siostrami dzielić tą duchowość, że mogę żyć wiarą na co dzień i że uczę się kochać od najważniejszego Mistrza i Jego kochającego Serca.

Wspólnota jest dla mnie też swoistym przedłużeniem rekolekcji. Mogę ciągle pielęgnować swoją relację z Bogiem w mojej codzienności, a ciągły kontakt ze wspólnotą i nasza wspólna modlitwa bardzo pomaga mi uporządkować swoje życie tak, żeby znaleźć czas dla Boga, na spotkanie z Nim, na modlitwę, także pomiędzy spotkaniami. Serce Jezusa przynagla mnie ciągle, każdego dnia do tego, aby kochać, a bycie we wspólnocie umacnia mój wybór i wspiera moje codzienne wysiłki. Dlatego jestem bardzo wdzięczna Panu Bogu za Siostry Sercanki i za wspólnotę Sercańskiej Rodziny Świeckich.
Chwała Najświętszemu Sercu Jezusowemu!