• 12 czerwca 2022

Uroczystość Najświętszej Trójcy

Odsłony: 2

załącznik 15/2022

Ewangelia (J 16,12-15)


Jezus powiedział swoim uczniom: ”Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek słyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego bierze i wam objawi”.

Dzisiaj w Kościele pochylamy się nad tajemnicą Trójcy Świętej. Po ludzku trudno to pojąć i zrozumieć – jeden Bóg w trzech Osobach. Jest to tajemnica Bożej mądrości. Bóg chce być w ciągłej relacji: Ojciec, Syn i Duch Święty nieustannie obdarzają się miłością. Bóg uczy nas kochać siebie nawzajem na jej wzór i wskazuje nam na ideał jedności i wspólnoty.

Jak wyobrażasz sobie Boga? Bóg jest ponad wszystkim, nawet ponad naszym obrazem Jego Osoby, dlatego właśnie, że jest Bogiem. Wszystko co możemy sobie wyobrazić na Jego temat jest ograniczone naszym ludzkim rozumowaniem. Bóg przekracza wszystkie te wyobrażania – On jest większy niż to co o Nim myślimy. Jednak w swojej mądrości pozwala nam poznać się tak, abyśmy potrafili Go przyjąć dzięki łasce wiary. Dlatego potrzebujemy Ducha Świętego – Ducha Prawdy, aby pomógł nam wierzyć, aby uczył nas nie tyle rozumieć Boga, co nieustannie Go poznawać.

Św. Franciszek z Asyżu pytał Boga na modlitwie: „Kim jesteś Ty Panie, a kim jestem ja?” Wiedział, że tylko wtedy kiedy znajdzie odpowiedź na to pytanie zrozumie istotę wiary. Zapytaj też i Ty dzisiaj i szukaj cierpliwie odpowiedzi.