• 19 listopada 2022

Zawsze można wrócić do Chrystusa

Odsłony: 19

załącznik 34/2022

Ewangelia (Łk 23, 35-43)

Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. A członkowie Sanhedrynu szydzili: «Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli jest Mesjaszem, Bożym Wybrańcem».
Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: «Jeśli Ty jesteś Królem żydowskim, wybaw sam siebie». Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: «To jest Król żydowski». Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu: «Czyż Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas».
Lecz drugi, karcąc go, rzekł: «Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież – sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił». I dodał: «Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa».
Jezus mu odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam ci: Dziś będziesz ze Mną w raju».

Dzisiejsza Ewangelia uświadamia nam, że nigdy nie jest za późno, aby wrócić do Chrystusa, aby zawrócić z drogi którą dotąd kroczyliśmy i wrócić na Jego drogę. Wystarczy szczerze i z prostotą serca przyjść do Jezusa, opowiedzieć mu o wszystkim, przyznać się, że jest się słabym i grzesznym człowiekiem, stanąć w prawdzie o samym sobie a On widząc nasze szczere pragnienie powrotu, przyjemnie nas, jak przyjął Dobrego Łotra.