O Nas

Kimkolwiek jesteś, bądź apostołem tego Serca, by krzewić Jego cześć i rozszerzać Jego królestwo.
św. Józef Sebastian Pelczar

Przy naszym Zgromadzeniu istnieje SERCAŃSKA RODZINA ŚWIECKICH (SRŚ).

SRŚ ma być odpowiedzią na łaski, jakich Kościół i Zgromadzenie doznało dzięki kanonizacji św. Ojca Józefa Sebastiana oraz beatyfikacji Matki Klary Szczęsnej. Przez apostolską gorliwość swych członków może stać się darem dla Serca Jezusowego, które umiłowało nas do końca – aż do oddania życia i do Eucharystii.

Celem SRŚ jest uwielbienie Bożej Miłości objawionej w przebitym Sercu Pana Jezusa przez:
modlitwę,
troskę o osobistą formację religijną,
zaangażowanie w życie Kościoła lokalnego i powszechnego,
udział w dziełach prowadzonych przez siostry sercanki zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami.

Udział we wspólnocie realizowany jest w trzech grupach:
dziecięcej – DRS
młodzieżowej – MRS
osób dorosłych – SRŚ
Do Sercańskiej Rodziny Świeckich wstąpić może każdy, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, małżonkowie czy osoby wolne, młodzież i dzieci, jednym słowem wszyscy, którzy we wspólnocie ze Zgromadzeniem Sióstr Sercanek pragną aktywnie włączyć się w dzieło nowej ewangelizacji poprzez budowanie Królestwa Serca Jezusowego w świecie.

Święty Józef Sebastian podpowiada: Pożytecznym i nader polecenia godnym sposobem uczczenia Najświętszego Serca Jezusowego jest wpisanie się do bractw lub stowarzyszeń założonych pod tym wezwaniem.

Święty Józef Sebastian PelczarModlitwa o uproszenie łask św. Józefa Sebastiana

Wszechmogący, wieczny Boże w Trójcy Świętej Jedyny,
wielbię Cię i dzięki Ci składam za łaski udzielone świętemu Józefowi Sebastianowi,
którego natchnąłeś gorącym nabożeństwem
do Najświętszego Serca Jezusowego i Niepokalanej Dziewicy Maryi.
Spraw, abym za jego przykładem ukochała to Boskie Serce
i aby Ono stało się dla mnie źródłem uświęcenia i pociechy.
Za przyczyną świętego Józefa Sebastiana Pelczara
wysłuchaj moją modlitwę i udziel mi łaski…,
o którą Cię proszę.
 
 P. Święty Ojcze Józefie Sebastianie.
W. Módl się za nami
Błogosławiona Matka Klara Ludwika SzczęsnaModlitwa o uproszenie łask za wstawiennictwem bł. Matki Klary Ludwiki Szczęsnej

Wszechmogący Boże, źródło życia i świętości,
dziękuję Ci za łaski udzielone błogosławionej Klarze
Szczęsnej, która bezgranicznie zaufała Tobie
i poświęciła swoje życie dla chwały Najświętszego Serca Twojego Syna.
W Chrystusie ukrytym w Najświętszym Sakramencie znajdowała siłę
i światło do odczytywania zamysłów
Jego Serca i ofiarnej służby bliźnim,
dając przykład wiernej miłości i pokory.
Naucz mnie naśladować ją w miłości do Najświętszego Serca Jezusa
i w trosce o szerzenie królestwa Jego miłości,
a za jej wstawiennictwem wysłuchaj moją
modlitwę i udziel mi łaski…, o którą Cię proszę.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
 
P. Błogosławiona Matko Klaro.
W. Módl się za nami.