Słomniki

Visits: 73

Chwała Najświętszemu Sercu Jezusowemu,
Powstanie SRŚ, grupa dorosłych, przy parafii Bożego Ciała w Słomnikach poprzedziła niedziela ewangelizacyjna (11.12.2016) podczas której S. Helena Łukasik wygłosiła na każdej mszy świętej katechezę na temat istoty kultu Najświętszego Serca Jezusa oraz zaprosiła do włączenia się w szeregi nowej wspólnoty.

Sercańska Rodzina Świeckich rozpoczęła swoją działalność 13.01.2017 roku. Na pierwszym spotkaniu formacyjnym było 6 osób. Już na kolejnym spotkaniu formacyjnym dołączyły nowe osoby w sumie 11 osób. Obecnie nasza wspólnota rośnie i mamy obecnie 23 osoby. Z tej grupy 6 osób zostanie dzisiaj uroczyście włączonych w szeregi Sercańskiej Rodziny Świeckich a 3 są kandydatami.

 Pierwszą animatorką była p. Danuta Jasica z Krakowa dzisiaj już siostra Danuta. Posługę tą pełniła przez rok. Zastąpiła ją siostra przełożona Jolanta i świecka siostra Ewa Dulewicz. W latach 2019 do czerwca 2022, a więc w okresie trudnym pandemicznym, naszą animatorką była siostra przełożona Lucylla Mucha. Obecnie prowadzi nasza formację siostra przełożona Damiana Łukaszewska.

 Podstawą naszej formacji są comiesięczne spotkania, na których zapoznałyśmy się ze statutem , poznajemy duchowość i objawienia św. Małgorzaty Marii Alacoque, życiorys i działalność św. Biskupa J.S. Pelczara i bł. matki Klary L. Szczęsnej, rozważamy Słowo Boże, poznajemy historię i teologię Kultu Najświętszego Serca Jezusa. Często korzystamy ze wskazówek i scenariuszy spotkań opracowanych przez s. Helenę Łukasik.

Formację pogłębiamy na rekolekcjach wspólnotowych. W czerwcu 2017 r. wzięłyśmy udział w dniach skupienia w domu rekolekcyjnym sióstr Sercanek w Krakowie. 16-17 czerwca 2018 roku i 18-19 maja 2019 uczestniczyłyśmy w rekolekcjach w Korczynie. W październiku 2021 r zorganizowane zostały 3 dniowe rekolekcje w naszej parafii. Wzięli w nich udział liczni parafianie. Rekolekcje poprowadził o. Krystian Biernacki (Jezuita)

 Przyświeca nam cel: wzrastać na większą chwałę Serca Jezusowego i coraz wierniej podążać śladami Jezusa, w myśl zawołania „Oto jestem Panie” oddałyśmy się na służbę NSJ, do pełnego daru z siebie, oddawania Mu czci i naśladowania Go, wynagradzania za zniewagi oraz do apostolstwa.

– W każdy pierwszy piątek miesiąca prowadzimy godzinną adorację Najświętszego Sakramentu wynagradzającą NSJ,

– w czwartki staramy się prywatnie praktykować Godzinę Świętą, przynajmniej raz w tygodniu rozważamy litanię do NSJ

-w trudnym czasie pandemii, podejmowałyśmy modlitwę za siebie nawzajem, modlitwę aktami strzelistymi, starałyśmy się ofiarować jałmużnę czasu bliźnim, podejmowałyśmy, zwłaszcza po czarnych marszach, spacery modlitewne z modlitwa różańcową w intencji o wiarę dzieci i młodzieży, prywatne adoracje Najświętszego Sakramentu przed tabernakulum.

– Aktywnie włączamy się w życie parafii, współpracując np. z Rycerstwem Niepokalanej.

 -Realizujemy projekt biblioteki parafialnej z mini kawiarenką, chcąc przyciągnąć więcej parafian. Niestety wskutek pandemii i ograniczeń musiałyśmy przeorganizować pracę biblioteki i zawiesić spotkania.. W przedsionku kościoła ustawiłyśmy dużą walizkę wypełnioną książkami z biblioteki parafialnej i każdy mógł sobie wypożyczyć książki, przeczytać i oddać. Ten pomysł chwycił i biblioteka realizowała choć w części swoja misję.

– Włączamy się w Jerycho Różańcowe, wyjazdy na filmy religijne, spotkania z organizacjami pro- live, spotkania kolędowe i wiele inny.

– w październiku ubiegłego roku włączyłyśmy się aktywnie w akcję charytatywną z okazji 96 Dnia Misyjnego organizowaną przez naszą siostrę Damianę. Był to Kiermasz Domowych Ciast. W niedzielę misyjną, siostry SRŚ i wolontariusze Szkolnego Koła Caritas po każdej mszy świętej rozprowadzały, upieczone wcześniej we współpracy z szeroką lokalną społecznością, ciasta. Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem i przychylnością parafian. Zebrano 12 tys. Zł, które przesłano siostrom sercankom na misję w Boliwii, na potrzeby sierocińca Hogar San Francisco. Chcąc kontynuować pomoc dla dzieł misyjnych naszych sióstr, podjęliśmy nieformalną adopcję na odległość polegającą na comiesięcznej dobrowolnej ofierze na ten cel a zebraną kwotę przesyłamy siostrom w Boliwii.

Pragniemy rozpowszechniać prawdziwy, ubogacający, aktywny kult czci Najświętszego Serca Jezusa.

 Uwielbiajmy więc naszego Ojca aktem strzelistym „Serce Boga niepojęte, przyjmij hołdy Twoich sług, wierzę, żeś jest trzykroć święte, żeś jest wieczny Pan i Bóg”