• 23 kwietnia 2022

Słomniki

Odsłony: 28

Powstanie SRŚ, grupa dorosłych, przy parafii Bożego Ciała w Słomnikach poprzedziła niedziela ewangelizacyjna (11.12.2016) podczas której S. Helena Łukasik wygłosiła na każdej Mszy świętej katechezę na temat istoty kultu Najświętszego Serca Jezusa oraz zaprosiła do włączenia się w szeregi nowej wspólnoty.

Sercańska Rodzina Świeckich rozpoczęła swoją działalność 13.01.2017 roku. Na pierwszym spotkaniu formacyjnym było 6 osób. Już na kolejnym spotkaniu formacyjnym dołączyły nowe osoby w sumie 11 osób. Obecnie 15 osób jest już uroczyście włączonych w szeregi Sercańskiej Rodziny Świeckich a cztery są kandydatami.

 Pierwszą animatorką była p. Danuta Jasica z Krakowa-obecnie s. Danuta -sercanka. Posługę tą pełniła przez rok. Zastąpiła ją siostra przełożona Jolanta i świecka siostra Ewa Dulewicz. Obecnie naszą animatorką jest siostra przełożona Lucylla Mucha.

 Podstawową formą formacji są comiesięczne spotkania na których zapoznałyśmy się ze statutem , poznałyśmy duchowość i objawienia św. Małgorzaty Marii Alacoque, życiorys i działalność św. Biskupa J.S. Pelczara i bł. matki Klary L. Szczęsnej, rozważaliśmy Słowo Boże, poznałyśmy historię i teologię Kultu Najświętszego Serca Jezusa. Scenariusze spotkań opracowała s. Helena Łukasik.

Formację pogłębiamy na rekolekcjach wspólnotowych. W czerwcu 2017 r. wzięłyśmy udział w dniach skupienia w domu rekolekcyjnym sióstr Sercanek w Krakowie. 16-17 czerwca 2018 roku i 18-19 maja 2019 uczestniczyłyśmy ach rekolekcje w Korczynie. W październiku 2021 r zorganizowane zostały 3 dniowe rekolekcje w naszej parafii. Wzięli w nich udział liczni parafianie. Rekolekcje poprowadził o. Krystian Biernacki (Jezuita)

 Przyświeca nam cel: wzrastać na większą chwałę Serca Jezusowego i coraz wierniej podążać śladami Jezusa, w myśl zawołania „Oto jestem Panie” oddałyśmy się na służbę NSJ, do pełnego daru z siebie, oddawania Mu czci i naśladowania Go, wynagradzania za zniewagi oraz apostolstwa. W każdy pierwszy piątek miesiąca prowadzimy godzinną adoracje wynagradzającą Najświętszego Sercu, w czwartki staramy się prywatnie praktykować Godzinę Świętą, przynajmniej raz w tygodniu rozważamy litanię do NSJ, staramy modlić się za siebie, modlić się aktami strzelistymi, ofiarować jałmużnę czasu bliźnim zwłaszcza w czasie pandemii, podejmujemy spacery modlitewne z modlitwa różańcową w intencji o wiarę dzieci i młodzieży, prywatne adoracje Najświętszego Sakramentu przed tabernakulum. Aktywnie włączamy się w życie parafii, współpracując np. z Rycerstwem Niepokalanej. Realizujemy projekt biblioteki parafialnej z mini kawiarenką, chcąc przyciągnąć więcej parafian. Niestety wskutek pandemii i ograniczeń musiałyśmy przeorganizować pracę biblioteki i zawiesić spotkania.. W przedsionku kościoła stoi duża walizka wypełniona książkami z biblioteki parafialnej i każdy może sobie wypożyczyć książki, przeczytać i oddać i ten pomysł chwycił i biblioteka realizuje choć w części swoja misję. Włączamy się w Jerycho Różańcowe, wyjazdy na filmy religijne, spotkania z organizacjami pro- live i wiele inny. Pragniemy rozpowszechniać prawdziwy, ubogacający, aktywny kult czci Najświętszego Serca Jezusa.