Pińczów

Po przerwie wakacyjnej powróciliśmy do naszych spotkań.
W tym roku naszym szczególnym patronem jest św. Józef Sebastian Pelczar. Chcemy wpatrując się w Jego postać wzmocnić wiarę, relacje z Bogiem i drugim człowiekiem i wybudować swój dom duchowy.

Zapoznaj się ze wspólnotą w Pińczowie