Dorośli

Views: 81

Przy naszym Zgromadzeniu Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego istnieje Sercańska Rodzina Świeckich (SRŚ).

SRŚ jest odpowiedzią na łaski, jakich Kościół i Zgromadzenie doznało dzięki kanonizacji św. Ojca Józefa Sebastiana Pelczara oraz beatyfikacji Matki Klary Szczęsnej. Przez apostolską gorliwość swych członków może stać się darem dla Serca Jezusowego, które umiłowało nas do końca – aż do oddania życia i do Eucharystii.

Celem SRŚ jest uwielbienie Bożej Miłości objawionej w przebitym Sercu Pana Jezusa przez:

– modlitwę,

– troskę o osobistą formację religijną,

– zaangażowanie w życie Kościoła lokalnego i powszechnego,

– udział w dziełach prowadzonych przez siostry sercanki zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami.