Wielkopostne Dni Formacji online 23-25.02.2024r.

Views: 19

W dniach 23-25.02.2024r. odbyły się Wielkopostne Dni Formacji Sercańskiej w formie spotkań online. Młodzież licznie zgromadziła się przed monitorami swoich komputerów i telefonów, aby wspólnie się modlić i formować swoje serca.

O rozwój duchowy uczestników zadbała w tych dniach s.Amanda, zachęcając do słuchania Bożego głosu przeżywając czas Wielkiego Postu, a także ks.Maciej Stabrawa, który wygłosił do młodzieży trzy bogate w treści konferencje. Rekolekcjom online towarzyszył temat miłosierdzia, przebaczania innym, miłości do nieprzyjaciół, a także scena przemienienia się Pana Jezusa na górze Tabor.

Uczestnicy zostali zaproszeni do tego, aby te wyjątkowe dni przeżyć, w miarę możliwości, w większym skupieniu, uczestnicząc we mszy świętej, drodze krzyżowej, poświęcając czas na modlitwę i medytację Słowa Bożego. Młodzież znalazła również czas na wspólną modlitwę koronką do Bożego miłosierdzia.

Czas tych dni wypełniony był treściami, które kształtowały umysły i serca uczestników, a liczne refleksje młodzieży były świadectwem, że przy osobistym zaangażowaniu się również taki sposób przekazu może być owocny i wielu osobom pomaga zadbać o swoje życie duchowe w dzisiejszym zabieganym świecie.